Omalle alalle pajan kautta

Nuoren kertoman pohjalta, yksilövalmentajan kirjoittamana…

Tämän tarinan nuori tuli työpajatoimintoihin uravalmennusryhmän kautta työelämään tutustumaan. Kutsutaan häntä tässä tarinassa Tomiksi.

Työvoimahallinnon taholta tuli ensi alkuun hieman negatiivista suhtautumista siihen, että uravalmennusryhmästä tultaisiin työpajalle työelämään tutustumisjaksolle. Näkemys oli, että ryhmästä mentäisiin avointen markkinoiden yrityksiin ”saamaan jalkaa oven väliin”. Tomi oli kuitenkin kuullut Rauman Seudun Katulähetyksen työpajasta ”puskaradion kautta” ja halusi kokeilla työtoimintaa pajalla. Hän päätyi kokeilemaan avustusruuanjakotyötä. Siinä hän koki merkitykselliseksi muiden ihmisten konkreettisen auttamisen.

Oman identiteetin avautuminen

Suurin anti puolen vuoden työpajajakson ansioista näyttäytyi hiljalleen jakson aikana. Tomi oli jo vuosia suorittanut erilaisia jaksoja elämässään vain muiden kehotuksesta. Hän ei ollut tullut aktiivisesti ohjanneeksi itseään omassa elämässään, vaan teki aina sitä, mitä hänen kulloinkin kehotettiin tekevän (mm. työkkärin toimesta). Pajalla ohjaajien kanssa keskustellessa alkoi kuitenkin löytyä se omakin identiteetti ja omat toiveet siitä, mitä elämässä voisi tehdä.

Tomilla ei ollut aiemmin ammatillista koulutusta. Laboratorioala oli alkanut kiinnostaa Tomia pajajakson aikana. Hän kävi eräässä laboratoriossa ohjaajan kanssa yhdessä kysymässä mahdollista harjoittelupaikkaa. Sillä kerralla kyseisellä paikalla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta ottaa harjoittelijaa. Kipinä alalle kuitenkin säilyi ja ohjaajan kanssa järjestettiin paikallisen oppilaitoksen kanssa koulutuskokeilujakso. Tähän saatiin suostumus työvoimaviranomaiselta. Koulutuskokeilujakso toi Tomille varmuuden alan soveltuvuudesta ja kiinnostavuudesta. Hän haki kyseiseen koulutukseen ja sai opiskelupaikan. Nyt hän opiskelee laboratorioalaa jo kolmatta vuotta ja kokee edelleen oman alansa löytyneen.